Академия за обучение в продажбата на швейцарски часовници

Академията за продажба на оригинални швейцарски часовници (Watch Sales Academy) представлява учебно заведение, където се провеждат курсове за обучение в продажбата на всякакъв вид часовници. Тази академия се намира в Швейцария и обучава кадри за швейцарските компании производителки на часовници. Тя е създадена от Асоциацията на производителите на часовници (Association of watchmaking), за да повиши нивото на професионализъм на хората, занимаващи се с пласмента и продажбата на маркови часовници на дребно към крайните клиенти. С тази цел Академията организира специални курсове, а след тяхното преминаване се издава и сертификат за придобито обучение в продажбата на дребно. Обучителните курсове продължават около 2 календарни години и обхващат 336 учебни часа общо. Разбира се, накрая кандидатите се явяват на изпит и имат възможност да получат диплома или сертификат за асистент продавач на часовници, както и за други длъжности, свързани с часовникарския сектор.

Ползата от тези курсове и изобщо от дейността на академията е повишаване нивото на професионални познания в областта на работата в магазини за часовници, както и други професии, заети в компаниите производителки на часовници в Швейцария. Всеки, който е преминал обучение, е запознат в детайли с историята на часовникарството, основните откриватели в областта на часовниците, основните фигури в глобалната часовникарска индустрията и др. Също така придобилият сертификат ще може да обяснява за техническите характеристики и работата на часовниците, давайки информация за механизма, материалите, изработката и други аспекти.

Във време, в което понятието швейцарското качество е спечелило световна популярност, е нужно да се издигне на още по-високо ниво и процесът на продажба на самия продукт „часовници“, като не по-маловажна част от тяхната направа. Изпитът в края на двегодишния обучителен курс има за цел да покаже, че дадения кандидат е усвоил знанията и уменията да отговаря на продавач асистент, който да бъде запознат с всички въпроси от сферата на часовникарството. Продавач-консултант ще може да отговаря както на прости, така и на комплексни въпроси, възникнали от страна на клиентите. Ще може да обяснява характеристиките както на електронни, така и на механични часовници, в детайли ще бъде запознат с всеки етап от производството на часовниците и т.н.

Академията предлага и кратък курс от 3 дни за начинаещи, които искат да се запознаят накратко и придобият базови знания за часовниците и техните основни особености.