Часовници произведени в Швейцария

Швейцарските часовници се ползват с най-голямо доверие от страна на потребителите, които ценят хубавите и качествени маркови ръчни часовници. Съществуват доста голям брой швейцарски марки часовници, както от среден, така и от висок клас в зависимост от качеството на изработка, името на самата марка, както и сложността на швейцарския механизъм. Гаранцията, че дадени марки часовници са правени действително в Швейцария, е да бъде отбелязано на тях Swiss Made и обратното – наименованието Swiss Made може да бъде поставено единствено на часовници, произведени и сглобени в държавата Швейцария. За дефиницията „швейцарски часовници“ и „швейцарски механизъм“ съществува утвърден стандарт, който е приет с Указ за първи път през 1971 г. Според този стандарт часовник може да се смята за швейцарски, ако: 1. механизмът на часовника е швейцарски 2. ако този механизъм е правен и сглобен в Швейцария и 3. ако часовникът е преминал финален контрол и инспекция в страната Швейцария. Също според този стандарт е установено кога един механизъм се счита за швейцарски: 1. когато механизмът е монтиран в Швейцария, 2. когато механизмът е инспектиран от швейцарски майстор в Швейцария, 3. когато компонентите на швейцарската изработка възлизат на поне 50% от цялата стойност, без да се взима стойността за монтиране.
От приемането на този Указ за дефиниция за часовници, произведени в Швейцария, през годините непрекъснато се водят спорове дали тези критерии не са твърде минимални и дали терминът Swiss Made не се е напластил в швейцарската часовникарска индустрия и дали не се преекспонира в марки часовници с не напълно швейцарски произход. По този повод се срещат различни гледни точки и мнения от страна на различните производители на часовници в Швейцария. Някои от тях дори искат затягане на критериите за дефиниране на швейцарски часовници и съответно правото на поставяне на лейбъла Swiss Made върху тях. Федерацията на швейцарските производители на часовници настоява за увеличаване на дяла швейцарско участие при не изцяло швейцарски проекти от 50% на 60%.
Определено най-често названието Swiss Made се среща върху часовници. За останалите продукти, произведени в Швейцария се използват Made in Switzerland. Установена практика е всички швейцарски производители на часовници, с изключение на марката Breitling, да поместват названието Swiss Made на предната страна на часовниците, докато при всички останали държави производители на часовници, страната производител е посочена на гърба на часовника – на външната или вътрешната страна на капака.
Протекциите върху термина Swiss Made дават възможност да швейцарските марки часовници да доказват своята оригиналност. Като цяло успехът да дадена марка часовници, било то и швейцарска, зависи от нейната репутация в световен план, която се изгражда бъз основа на нейното качество, проверено с годините от самите потребители на часовници.

http://www.chasovnik-bg.com/mc-186-chasovnitsi-candino.html