Часовници с тахиметрична скала

Някои модели часовници са снабдени с функция тахиметър, наричана още тахометър или тахиметрична скала. Тахиметърът е пръстен със скала върху корпуса или циферблата на часовника. Функцията му е да измерва скорост или свършена работа. Така може да се изчисли скорост, базирана на изминало време или дистанция на базата на постоянна скорост.

Тахиметричната скала на часовниците може да изчисли скоростта, с която се движите като разделя числото 3600 (т.е. това са секундите, съдържащи се в 1 час) на секундите, за които изминавате точно определено разстояние, например 1 км и резултата е средната скорост в км/час, с която се движите. Ако искате да засечете средната си скорост при движение с кола за разстояние 1 км, стартирайте секундарника на вашия часовник от положение 12 часа. Когато изминете 1 км, погледнете отново секундарника. Ако изминете отсечка от 1 км за 45 секунди стрелката на секундарника ще показва числото 80, което означава че средната скорост, с която сте се движили е 80 км/час (3600 : 45 = 80).

Тахиметарът може да измерва също изминато разстояние при положение, че се движите с еднаква скорост. В този случай, ако се движите с постоянна скорост 80 км/час, когато стрелката на секундите достигне 45 секунди, значи сте изминали разстояние от точно 1 км.

Измерванията със скалата са валидни, ако събитието се случва в рамките между 7,2 и 60 секунди. Ако искате да изчислите с повече секунди време, например със 100 секунди, трябва да разделите действието и времето на две. Например, ако сте изяли една ябълка за 100 секунди и искате да изчислите колко ябълки може да изядете за 1 час (т.е. за 60 секунди), първоначално трябва да разделите действието на две – т.е. че изяждането на половин ябълка отнема 50 секунди.

Друг вариант за измерване с тахиметричната скала на часовника е извършена работа. Например ако дадена машина извършва дадена работа за 30 секунди, стрелката на секундите ще показва на тахиметъра – 120. Това значи, че тази машина може да извърши тази дейност 120 пъти за 1 час.

Също може да се измери консумация на газ. Ако на даден уред отнема 50 секунди да изгори 1 литър газ, погледнете цифрата, означена срещу 50 сек, това е числото за литра за час.

Часовниците, снабдени с тахиметър, освен с функцията си да изчисляват, придават и страхотен вид на дизайна на часовниците.

www.protime-bg.com