Една наистина дълга реставрация на каретен часовник

Точно преди 17 години симпатична дама влезе в ателието. Носеше нещо, старателно опаковано. Оказа се, че в пакета има бронзов каретен часовник. Четири колонки, красива основа и фронтон, обрамчени с фино бордюрче. Увенчан с нежна дръжка, извита като лебедова шия. Позлатата беше сублимирала отдавна, но и без нея се предусещаше прецизната изработка. Зад фасетираните стъкла се виждаше емайлов циферблат с римски цифри и стрелки в отлично състояние. Цялата публикация „Една наистина дълга реставрация на каретен часовник“