Часовници с тахиметрична скала

Някои модели часовници са снабдени с функция тахиметър, наричана още тахометър или тахиметрична скала. Тахиметърът е пръстен със скала върху корпуса или циферблата на часовника. Функцията му е да измерва скорост или свършена работа. Така може да се изчисли скорост, базирана на изминало време или дистанция на базата на постоянна скорост. Цялата публикация „Часовници с тахиметрична скала“